นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 18:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณท่าน้ำวัดสุวรรณาวาส ม.3 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา