นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพังงา (ชั้น 2)
2 10:30 - 00:00 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาด่านพญาพิพิธฯ ครั้งที่1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา