นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 18:00 - 00:00 ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาการเปรียญ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง