นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพังงา ฉบับปรับปรุงใหม่
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์1 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 11:00 - 00:00 ประธานตรวจสถานที่ตั้งโครงการโรงแรม แค๊ปโค จำกัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
4 13:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา