นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 05:50 - 00:00 ประธานเป็ดโครงการ "แสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง พระ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สวนสาธารณะพรุเตียว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพพังงา
2 09:30 - 00:00 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังง จ.พังงา