นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 18:30 - 00:00 ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับคณะกงสุลจีน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรม เซนทิโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา