นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา หมู่ที่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา