นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "สุขจัง ที่พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 09:20 - 00:00 - ตัวแทนประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงาฯ ขอเข้าพบเพื่อมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 - ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 สำนักงบประมาณขอเข้าพบ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
4 16:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 8 (การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ รุ่นอายุ 60, 65, 70 ปี)
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา