นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 16:00 - 00:00 -ร่วมโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว ครี้งที่8
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา