นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 16:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดโครงการมหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 8 (การแข่งขันฟุตบอลอาวุโสนานาชาติ รุ่่นอายุ 60, 65, 70 ปี)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา