นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ของ กอ.รมน.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล