นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 05:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดงานโครงการสานพลังท้องถ่ินไทยถวายพ่อของแผนดิน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ที่นี่พังงา สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 17:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณสามแยกหน้าศาลเจ้าพ่อกวนดู ถ.ศรีตะกั่ั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา