นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานแผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หมู่ที่ 3 บ้านอ่าวกะพ้อ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานตรวจการจ้างโครงการท่าเทียบเรือช่องหลาด ม.2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่าเทียบเรือช่องหลาด ม.2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
3 14:30 - 00:00 ประธานตรวจการจ้างก่อสร้างโครงการท่าเรือมาเนาะห์รองรับเรือเฟอร์รี่ ม.6 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่าเรือมาเนาะห์รองรับเรือเฟอร์รี่ ม.6 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา