นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ตะกั่วป่า ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา
2 11:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : เทศบาลตำบลบางนายสี ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า