นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 08:30 - 00:00 ปฏิบัติราชการปกติ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -