นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ประธานเปิดนิทรรศการศูนย์ภัยพิบัติชุมชน ชิมอาหารพื้นบ้าน งานรำลึกสึนามิ 15 ปึ
รายละเอียด : -
สถานที่ : อนุสรณ์สถานสึนามิ บ้านน้ำเค็ม จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมเสวนาทางวิชาการ "ประสบภัย ประสบการณ์ นโยบาย...ศูนย์ภัยพิบัติชุมชน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : อนุสรณ์สถานสึนามิ บ้านน้ำเค็ม จ.พังงา