นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - กล่าวรายงานโครงการรำลึกครบรอบ 15 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ และกิจกรรมเนื่องในงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า
2 09:30 - 00:00 - ต้อนรับเอกอัครราชทูตเยอรมัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนอนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า