นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลเพื่อชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเพื่อสนับสนุนโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา