นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา