นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 ร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 08:00 - 00:00 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
รายละเอียด : -
สถานที่ : คลองริมถนนพังงา-ทับปุด ฝั่งศูนย์ราชการจังหวัดพังงา