นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ประชุมหารือการจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 15 ปี เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ และการจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัดพังงา ครั้งที่1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมใหญ่)
4 15:00 - 00:00 ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและสำนักงานเทศบาล เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมใหญ่)