นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 1 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 - ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสนง.เทศบาลเมืองพังงา
2 19:00 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานประเพณีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมกินเจปีใหม่ตำบลบางเหรียง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาเจ้าแม่กวนอิม พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ต.บางเหรียง อ.ทับปุด