นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 1 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 - ณ บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา เทศบาลเมืองพังงา 076-411780 ต่อ 112 ชุดผ้าไทย ชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพ
สถานที่ : ณ บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา