นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 1 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสนง.เทศบาลเมืองพังงา