นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 1 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 - ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา