นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 1 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณถนนเพชรเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา
2 09:00 - 00:00 หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ จุดตรวจบ้านทับกำ หมู่ที่ 4 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
3 11:00 - 00:00 หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ชุดตรวจบางหลาโอน หมู่ที่ 7 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
4 13:00 - 00:00 หัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณสามแยกป่าไม้ ม.2 ต.ตำตัว (ด่านตำรวจ) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา