นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 06:20 - 00:00 - ประธานพิธีบวงสรวง และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดพังงา ในการจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลหลักเมืองพังงา
2 09:30 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดงานการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องทองคำ โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา
3 18:30 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
รายละเอียด : -
สถานที่ : เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)