นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 18:00 - 00:00 - ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมืองพังงา