นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "สุขจัง ที่พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 18:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมืองพังงา