นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อำเภอเมืองพังงา
2 09:00 - 00:00 - เยี่ยมชมกิจกรรมนันทนาการและนิทรรศการของหน่วยงาน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา