นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 09:00 - 00:00 เยี่ยมชมกิจกรรมนันทนาการและนิทรรศการของหน่วยงาน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา