นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการเครื่อข่ายองค์ความรู้ KBO (Knoviedge - Based OTOP) ระดับจังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา