นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 14 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 และบรรยายพิเศษ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา ห้องพิงกัน
2 09:30 - 00:00 ประธานเปิดการประชุมโครงการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน IOM ด้านการศึกษาและสุขภาพน เกี่ยวกับผู้ย้ายถิ่นในจังหวัดพังงา
รายละเอียด : เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมเลอ เอราวัณ พังงา อ.เมือง
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ออกรางวัลสลากการกุศลสมนาคุณ ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : เวทีร้านกาชาด สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองฯ จ.พังงา
4 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะทำงานมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศาลากลาง ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
5 19:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงานวันแตงโมและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามที่ว่าการอำเภอคุระบุรี