นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 14 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นและนำเสนอผลจากการวิเคราะห์ออกแบบข้อมูลตามโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์เพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลช มหานาค ห้องราชาบอลรูม ชั้น 11 อาคาร 2 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.