นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 15 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 - ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 14:30 - 00:00 - คุณปราโมทย์ แหล่ทองคำ และคณะ เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
4 15:30 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา (ครูพังงาหัวใจจิตอาสา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารต้อนรับโรงแรมวิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2
5 16:30 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิดการเสวนาย้อนยุค เรื่อง นายเหมืองเมืองพังงา (...ซีซัน 1) งาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
รายละเอียด : -
สถานที่ : จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อำเภอเมืองพังงา