นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 15 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา (ครูพังงาหัวใจจิตอาสา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ อาคารต้อนรับโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2
2 16:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับฟังการเสวนา เรื่องนายเหมืองพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมือง จ.พังงา