นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 - ประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมงานวันครู
รายละเอียด : -
สถานที่ : หน้าอาคารต้อนรับ โรงแรมวิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2
2 08:45 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2
3 14:30 - 00:00 - ร่วมต้อนรับ ผบ.ทรภ.3
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรอง บก.ทรภ.3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต
4 20:30 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 งาน "เมืองแห่งความสุข และงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามมวยชั่วคราวบริเวณงาน "เมืองแห่งความสุข และงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"