นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 การจัดงานวันครู
รายละเอียด : 07.30น. พิธีทำบุญตักบาตร หน้าอาคารต้อนรับโรงแรม 08.45น. พิธีงานวันครู หอประชุมเขาทอย
สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต2
2 10:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)
รายละเอียด : -ผวจ.มอบ
สถานที่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 14:30 - 00:00 คณะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดพังงา เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2563
รายละเอียด : -เครื่องแบบชุดกากีคอพับแขนยาว
สถานที่ : ห้องรับรอง บก.ทรภ.3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต