นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563
รายละเอียด : *เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
สถานที่ : ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
2 10:20 - 00:00 ร่ามกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในวันพ่อขุนรามฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณชายหาดท้ายเหมือง หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
3 14:30 - 00:00 ประชุมหารือข้อราชการของ สสจ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา