นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมพิธีและถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม- พระเกียรติจังหวัดพังงา
2 10:20 - 00:00 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณชายหาดท้ายเหมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม- พระเกียรติจังหวัดพังงา