นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 15:30 - 16:55 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย
รายละเอียด : -ผวจ.มอบ (การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก)
สถานที่ : บริเวณ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา