นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 22 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนมกราคม 2563)
รายละเอียด : --
สถานที่ : โรงเรียนบ้านทุ่งละออง หมู่ที่ 4 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา