นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 22 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมออกหน่วยปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนบ้านทุ่งละออง ม.4 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา