นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 Telemedicine รพ.เกาะยาว, รพ.วชิระ ผ่านระบบการรักษาทางไกล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายโชตินรินทร์ เกิดสม)