นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 28 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 อบรมหลักสูตร ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารลาดพร้าวฮิลล์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ลาดพร้าว ซอย 4 กรุงเทพ ฯ