นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 วันรวมน้ำใจ การออกร้านมัจฉากาชาดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา” ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดพังงา