นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 วันรวมน้ำใจ การออกร้านมัจฉากาชาดงาน “เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา” ประจำปี 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมงานแถลงข่าว "วันรวมน้ำใจ" งาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณหน้าสนง.เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา