นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 4 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 17:45 - 00:00 ร่วมในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลาดคลองงา ตลาดวิถีชุมชนเมืองพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ริมเขื่อนคลองพังงา ถนนเทศบาลบำรุง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา