นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 7 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 - กงสุลใหญ่สถานกงสุลออสเตรเลียประจำจังหวัดภูเก็ตเข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการฯ และเลขานุการ การจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา