นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 8 มกราคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมนายเหมือง โรงแรม เลอ เอราวัณพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา